ბრალდებული


ბრალდებული
обвиняемый, подсудимый

Грузино-русский словарь. 2013.

Смотреть что такое "ბრალდებული" в других словарях:

 • ბრალდებული — • საპროცესო კოდექსის მიხედვით, არის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული პირი, ანუ, ის პირი ვისი მიმართაც გამოტანილია დადგენილება ბარლდებულის სახით სისხლის სამარლის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. აღნიშნული დადგენილება მიიღება დაკავებიდან არა… …   Georgian encyclopedia

 • განსასჯელი — • ბრალდებული, რომლის მიმართაც საბრალდებო დასკვნის შედგენის შემდეგ საქმე არსებით განსახილველად ჩაბარდა სასამართლოს განსჯადობის მიხედვით. ამდენად, ყველა სხვა შემთხვევისაგან განსხვავებით, განსასჯელი შეიძლება გახდეს მხოლოდ ბრალდებული. Source:… …   Georgian encyclopedia

 • შეთანხმება სასჯელზე — ბრალდებული არ აღიარებს იმ დანაშაულის ჩადენას, რომლისთვისაც ედება ბრალი, მაგრამ ეთანხმება პროკურორს სასჯელის ზომაზე ან სასჯელისაგან სრულ გათავისუფლებაზე და თანამშრომლობს გამოძიებასთან. როგორც ვხედავთ, სასჯელზე შეთანხმების მიღწევისათვის აუცილებელი… …   Georgian encyclopedia

 • პირადი თავდებობა — პირადი თავდებობისას სანდო პირები კისრულობენ წერილობით ვალდებულებას, რომ ისინი უზრუნველყოფენ ბრალდებულის სათანადო ქცევას და გამომძიებლის, პროკურორის, სასამართლოს გამოძახებით მათთან გამოცხადებას. თავდებთა რიცხვს განსაზღვრავს ორგანო, რომელიც… …   Georgian encyclopedia

 • გასაჩივრების უფლება — ეჭვმიტანილი და ბრალდებული, წინასწარი გამოძიების სტადიაზე, სარგებლობენ უფლებით, გაასაჩივრონ გამომძიებლის მოქმედებანი და გადაწყვტილებები პროკურორთან, პროკურორისა ზემდგომ გადაწყვეტილებებთან, ხოლო კოდექსით დადგენილ შემთხვევებში სასამართლოში წინასწარი …   Georgian encyclopedia

 • გირაო — • ფულადი თანხა ან სხვა ფასეულობა, რომელიც სისხლის სამართლის საქმის განმხილველი სასამართლოს, ან წინასწარი გამოძიების ორგანოს დეპოზიტზე შეაქვს ბრალდებულს, განსასჯელს ან მათი სახელით სხვა პირს სასამართლოსათვის მიცემული წერილობითი ვალდებულებით… …   Georgian encyclopedia

 • კომპურგაცია — ანუ შეჯიბრებითი ხასიათის პროცედურა ადგილობრივ ანგლოსაქსურ სასამართლოში, დაზარალებული და ბრალდებული მხარის მოწმეების მონაწილეობით; Source: გოთუა ზურაბ. ანგლო ამერიკული სისხლის სამართლის ზოგადი დახასიათება // ალმანახი №13, [სისხლის სამართალის… …   Georgian encyclopedia

 • დასაცავი პირი — ეჭვმიტანილი ან ბრალდებული, რომელსაც დამცველი იცავს. Source: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი …   Georgian encyclopedia

 • დაცვის მხარე — ეჭვმიტანილი, ბრალდებული, დამცველი, ბრალდებულის მშობელი ან სხვა კანონიერი წარმომადგენელი, სამოქალაქო მოპასუხე და მისი წარმომადგენელი. Source: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი …   Georgian encyclopedia

 • სამედიცინო დაწესებულებაში მოსათავსებელი პირი — 1. თუ სასამართლო სამედიცინო ან სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დანიშვნის ან ჩატარების დროს დადგება სტაციონარული მეთვალყურეობის საჭიროება, მომკვლევს, გამომძიებელს, პროკურორს სასამართლო ბრძანების ან განჩინების (დადგენილების) საფუძველზე უფლება… …   Georgian encyclopedia

 • ბრალზე გარიგება — ამ დროს გამოძიებასთან თანამშრომლობა არაა აუცილებელი პირობა, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში, ბრალდებული უნდა აღიარებდეს დანაშაულს. Source: ხაჩიძე დიმიტრი. საპროცესო შეთანხმება : [სისხლის სამართლის საქმეებზე] / დიმიტრი ხაჩიძე ; კონსტიტუციის 42 ე მუხლი თბ …   Georgian encyclopedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.